Skip to main content

Vandkøleanlæg

Et vandkølingsanlæg fra Aarhus Køleteknik ApS er den driftssikre løsning til køling af produktionsmaskiner, ventilationsanlæg mm. Med et vandkølingsanlæg sikres produktiviteten og unødvendige produktionsstop undgås. Vi forhandler udelukkende kvalitetsanlæg til industrikøling, såsom Daikin, Clint mm. Vi  leverer i  alle størrelser, så alle behov opnås.

Vandkølingsanlæg reducerer omkostningerne

Vandkølingsanlæg køler en recirkulerende vandkreds, som leverer køling til et vilkårligt antal køleforbrugere, dvs. maskiner, processer eller ventilationsanlæg. Systemet kan sammenlignes med et centralvarmeanlæg blot med køling istedet. Stiger behovet for køling på et senere tidspunkt, kan flere vandkølings anlæg kobles på samme vandkreds.

Anvendelsesområderne er mange, f.eks.:

  • Køling til luftkonditioneringsanlæg
  • Proceskøleanlæg til f.eks. medicinal-, mejeri- og produktionsindustrien

Anlæggene kan leveres som power pack, hvor det blot skal tilsluttes vandsystem og hovedstrøm, eller som splitanlæg, hvor kondensatoren monteres eksternt fra køleanlægget.


Aarhus Køleteknik v./Lars Laursen, info@aarkt.dk, tlf. 31555232