Skip to main content

Service i top kvalitet

Vi kan hjælpe dig med at bedre fungerende anlæg og sikre en længere levetid med den rigtige serviceaftale.

Køle- og klimaanlæg består af avancerede mekaniske enheder, som det er
vigtigt at vedligeholde.  Fornuftig vedligeholdelse, sikrer at anlæggene kører driftsmæssigt optimalt og forlænger anlæggenes levetid samt giver store strømbesparelser.

Loven forskriver, at køleanlæg, klimaanlæg og varmepumpeanlæg skal have et årligt eftersyn, udført af en certificeret køletekniker fra et autoriseret kølefirma.
Med en serviceaftale hos Aarhus Køleteknik, varetager vi det årlige eftersyn, som forebygger og sikrer at dine anlæg kører effektivt og driftsikkert.

Vi udfærdiger elektronisk serviceattest for hvert enkelt anlæg, der informerer dig om de enkelte anlægs aktuelle tilstand samt dokumenterer overholdelse af gældende lovgivning.
Aarhus Køleteknik udfører eftersyn på alle typer køle- og klimaanlæg, herunder anlæg til industrikøling, vandkøling, køling af serverrum, klimaanlæg, aircondition, køle- og fryserum samt varmepumper.

Du får fuldt udbytte af din investering og en minimal risiko for kostbare produktionsstop eller nedbrud, og ikke mindst en forlængelse af køle- og klimaanlæggenes levetid.

Serviceaftale

En serviceaftale med Aarhus Køleteknik sikrer:

Overholdelse af lovpligtigt eftersyn, herunder dokumentation

Drifts- og energimæssige besparelser gennem forebyggende vedligeholdelse

Minimering af uhensigtsmæssige driftsforstyrrelser

Optimal og miljøbevidst drift

Forlængelse af anlæggets levetid

Systematisk vedligeholdelse med fastlagte terminer for eftersyn

Serviceattest for hvert anlæg, med dokumentation af alle ændringer og udskiftninger på anlægget

Rådgivning og information om anlæggets tilstand