Køle- og klimaanlæg består af avancerede mekaniske enheder, som det er
vigtigt at vedligeholde.  Fornuftig vedligeholdelse, sikrer at anlæggene kører driftsmæssigt optimalt og forlænger anlæggenes levetid samt giver store strømbesparelser.

Endvidere foreskriver loven, at køleanlæg, klimaanlæg og varmepumpeanlæg skal have et årligt eftersyn, udført af en certificeret køletekniker fra et autoriseret kølefirma.
Med en serviceaftale hos Aarhus Køleteknik, varetager vi det årlige eftersyn, som forebygger og sikrer at dine anlæg kører effektivt og driftsikkert.

Vi udfærdiger elektronisk serviceattest for hvert enkelt anlæg, der informerer dig om de enkelte anlægs aktuelle tilstand samt dokumenterer overholdelse af gældende lovgivning.
Aarhus Køleteknik udfører eftersyn på alle typer køle- og klimaanlæg, herunder anlæg til industrikøling, vandkøling, køling af serverrum, klimaanlæg, aircondition, køle- og fryserum samt varmepumper.

Du får dermed fuldt udbytte af din investering og en minimal risiko for kostbare produktionsstop eller nedbrud, og ikke mindst en forlængelse af køle- og klimaanlæggenes levetid.

En serviceaftale med Aarhus Køleteknik sikrer:
– overholdelse af lovpligtigt eftersyn, herunder dokumentation
– drifts- og energimæssige besparelser gennem forebyggende vedligeholdelse
– minimering af uhensigtsmæssige driftsforstyrrelser
– optimal og miljøbevidst drift
– forlængelse af anlæggets levetid
– systematisk vedligeholdelse med fastlagte terminer for eftersyn
– serviceattest for hvert anlæg, med dokumentation af alle ændringer og udskiftninger på anlægget
– rådgivning og information om anlæggets tilstand


Aarhus Køleteknik v./Lars Laursen, info@aarkt.dk, tlf. 31555232